WCAG 2.1
dostępność cyfrowa

dostępność cyfrowa stron internetowych

Czym jest dostępność cyfrowa stron internetowych?

Jest to umożliwienie jak najszerszej grupie odbiorców korzystanie z naszej strony. Obecnie wymóg zapewnienia dostępności cyfrowej jest nakładany na instytucje publiczne, min. szkoły, urzędy, jednak spełnienie kryteriów Wcag staje się powoli dobrą praktyką w tworzeniu stron internetowych.
 
Dlaczego?
 
Jeżeli chcesz aby Twoje usługi były widoczne dla jak największej ilości osób, nie możesz zapominać o ludziach mających trudności z obsługą komputera. Są to nie tylko osoby starsze i te z niepełnosprawnościami. Może się zdarzyć, że choćby ze względu na złamaną rękę ktoś ma przejściowe problemy z obsługą naszej strony na urządzeniach mobilnych.
Z naszego doświadczenia wynika, że:
 
Strony dostępne cyfrowo lepiej się pozycjonują.
 

Kryteria dostępności strony internetowej WCAG

WCAG, czyli „Wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych” (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór zasad dotyczących tworzenia i prezentowania treści internetowych w sposób zapewniających ich dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Zostały one pogrupowane zostały w cztery podstawowe zasady:

Postrzegalność – wszystkie elementy na stronie muszą być pokazane użytkownikom w sposób zrozumiały dla ich zmysłów.

Funkcjonalność – przygotowanie funkcjonalności muszą być możliwe do użycia i wykorzystania.

Zrozumiałość – interfejs, nawigacja, przyciski i inne elementy informujące lub wymagające akcji użytkownika muszą być zrozumiałe.

Kompatybilność – treści i materiały mają być opublikowane w taki sposób, który zapewnia ich prawidłową interpretację przez stworzone do tego technologie, również te, które wspomagają osoby z niepełnosprawnościami.

Strony internetowe, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo

Każda z Zasad zawiera wytyczne, dla których przygotowane zostały kryteria sukcesu, określające spełnienie danej wytycznej na danym poziomie. Zdefiniowane są trzy poziomy spełnienia danej wytycznej:

Poziom A – najbardziej podstawowy. Spełnienie wytycznej na tym poziomie oznacza zapewnienie dostępności cyfrowej jedynie w sposób podstawowy. Zapewnienie dostępności na poziomie A jest bezwzględnym obowiązkiem.

Poziom AA – poziom rekomendowany, zapewnia dostępność cyfrową w możliwie szerokim zakresie dla większości użytkowników w tym osób z niepełnosprawnościami. Zapewnienie dostępności na poziomie AA jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów publicznych.

Poziom AAA – najwyższy poziom dostępności, gwarantujący pełną dostępność wszystkich elementów serwisu dla wszystkich użytkowników serwisu.

Responsywność strony, czyli dostosowanie do urządzeń mobilnych

Dostępna cyfrowo strona internetowa musi być responsywna. Oznacza to, że po otwarciu strony na urządzeniach mobilnych, dostosuje się do dowolnej szerokości, nie tracąc przy tym na swej jakości i czytelności.

Dodatkowo powinna mieć łatwo dostępne elementy nawigacyjne oraz klikalne.

 

Kontakt

Skip to content