Blog Site - Design

Czym jest dostępność cyfrowa?

Jest to przyjazność dla osób z niepełnosprawnościami

Dzięki dostępności cyfrowej osoby z niepełnosprawnościami mogą wygodnie korzystać z serwisów internetowych, aplikacji mobilnych a także dokumentów elektronicznych.

4 kwietnia 2019 została uchwalona ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. 2019 poz. 848.

W myśl tej ustawy, wszystkie podmioty publiczne, oraz te finansowane w 50% ze środków publicznych, czyli szkoły, urzędy, placówki służby zdrowia, mają obowiązek dostosować swoje strony internetowe, aplikacje mobilne do zasad dostępności cyfrowej.

Podmioty te mają obowiązek umożliwić wygodne korzystanie ze swoich stron i aplikacji osobom z niepełnosprawnościami: wzroku, słuchu, ruchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami poznawczymi.

Ustawa nie nakłada żadnych obowiązków na podmioty prywatne, jednak zasady dostępności cyfrowej powoli wchodzą do kanonu dobrych praktyk i strategii odpowiedzialnego biznesu.

Dodatkowo umożliwienie korzystania ze stron i aplikacji osobom z niepełnosprawnościami czyni je dostępnymi dla większej ilości osób. Populacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce może liczyć ok 7,7 mln osób (Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia z 2014 r.)

To dodatkowe ponad 7 mln osób, które mogłyby wygodnie korzystać z naszej strony!

Jak zapewnić dostępność cyfrową na swojej stronie?

Należy zapewnić kryteria dostępności według standardów WCAG 2.1 (na dzisiaj obowiązujących w naszym kraju).

Dla zasad tych, przygotowane zostały kryteria sukcesu:

Poziom A – najbardziej podstawowy. Spełnienie wytycznej na tym poziomie oznacza zapewnienie dostępności cyfrowej jedynie w sposób podstawowy. Zapewnienie dostępności na poziomie A jest bezwzględnym obowiązkiem.

Poziom AA – poziom rekomendowany, zapewnia dostępność cyfrową w możliwie szerokim zakresie dla większości użytkowników w tym osób z niepełnosprawnościami. Zapewnienie dostępności na poziomie AA jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów publicznych.

Poziom AAA – najwyższy poziom dostępności, gwarantujący pełną dostępność wszystkich elementów serwisu dla wszystkich użytkowników serwisu.

4 filary dostępności cyfrowej WCAG 2.1

1. Postrzegalność

 • umożliwiamy odczytywanie zawartości grafik za pomocą alternatywy tekstowej
 • tworzymy transkrypcje tekstowe materiałów audio i filmów,
 • dodajemy napisy i audiodeskrypcje do filmów,
 • dbamy o uporządkowaną treść, odpowiednią hierarchię nagłówków
 • tytuły stron i nagłówki mają pasować do treści
 • kolor nie może być jedynym wyróżnikiem komponentu
 • ustalamy odpowiedni kontrast pomiędzy tekstem a tłem
 • dajemy możliwość powiększenia treści bez utraty czytelności
 • tworzymy stronę responsywną

2. Funkcjonalność

 • umożliwiamy dostępność każdego elementu za pomocą samej klawiatury
 • dajemy możliwość zatrzymania ruchomych elementów na stronie
 • opisujemy linki, w szczególności ostrzegamy przed otwarciem linku w nowym oknie
 • wyraźnie opisujemy pola formularzy
 • tworzymy widoczne podświetlenie aktywnego komponentu

3. Zrozumiałość

 • używamy możliwie prostego języka
 • informacje na stronie powinny zrozumiałe i czytelne
 • sama obsługa strony powinna być intuicyjna
 • dbamy o jednolite menu na każdej stronie, spójny wygląd przycisków, linków
 • unikamy długich tekstów, tu gdzie to możliwe tworzymy punktowanie
 • używamy podpowiedzi w formularzach i jasno komunikujemy błędy

4. Solidność

 • dbamy o poprawność kodu strony
 • umożliwiamy użytkownikowi korzystanie z urządzeń asystujących na stronie
 • zapewniamy komunikaty o powodzeniu i błędach